Bocksberget

Två olika delar ingår i Bocksbergets naturreservat. Båda delarna är naturvårdsbrända.

Den mindre södra delen brändes 2005 och den större norra delen, själva Bocksberget, brändes 2012.

Bocksberget ligger mellan tre sjöar. I den södra delen finns grillplats med utsikt över en av sjöarna.

Många av de gamla tallarna i reservatet bär spår av två bränder, enstaka tallar har till och med överlevt tre skogsbränder. Den senaste naturliga branden var för ungefär 150 år sedan. Det går att ta reda på genom att titta på årsringarna på en gammal tall som har spår av bränder.

Sälg växandes vid brandområdet.

Det naturliga för en sån här tallskog är att den brinner med jämna mellanrum. De flesta granar brinner då upp eftersom de har så lågt sittande grenar som lätt tar eld. De flesta tallar överlever, mycket pga den tjocka och tåliga bark som de har. Ju fler bränder en tall har varit med om desto tjockare och tåligare bark får den. Barken kådar när den utsätt för skada och blir hårdare och mer motståndskraftig.

För att skogen i ett sånt här brandpräglat område ska behålla sin karaktär och ekologi utför Länsstyrelsen naturvårdsbränning.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Bocksberget. Tänkt på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
 • Tälta.
 • Elda.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svamp, med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
 • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997

Storlek: 75 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000