Bocksberget

Två olika delar ingår i Bocksbergets naturreservat. Båda delarna är naturvårdsbrända.

Den mindre södra delen brändes 2005 och den större norra delen, själva Bocksberget, brändes 2012.

Bocksberget ligger mellan tre sjöar. I den södra delen finns grillplats med utsikt över en av sjöarna.

Många av de gamla tallarna i reservatet bär spår av två bränder, enstaka tallar har till och med överlevt tre skogsbränder. Den senaste naturliga branden var för ungefär 150 år sedan. Det går att ta reda på genom att titta på årsringarna på en gammal tall som har spår av bränder.

Sälg växandes på marken.

Sälg växandes vid brandområdet.

Det naturliga för en sån här tallskog är att den brinner med jämna mellanrum. De flesta granar brinner då upp eftersom de har så lågt sittande grenar som lätt tar eld. De flesta tallar överlever, mycket pga den tjocka och tåliga bark som de har. Ju fler bränder en tall har varit med om desto tjockare och tåligare bark får den. Barken kådar när den utsätt för skada och blir hårdare och mer motståndskraftig.

För att skogen i ett sånt här brandpräglat område ska behålla sin karaktär och ekologi utför Länsstyrelsen naturvårdsbränning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Bocksberget. Tänkt på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
 • Tälta.
 • Elda.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svamp, med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
 • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Bildat: 1997

Storlek: 75 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka en mil sydost om Lycksele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss