Piparböle

Piparböle är en del av en rullstensås. Området är en orörd del av åsen som i övrigt är påverkad av grustäkter.

Den stadsnära naturen i Piparböle skyddades för att förhindra att ännu mer av rullstensåsen än som redan var skulle bli grustäkter. Grustäkter läggs ofta i just rullstensåsar.

På åsen växer luckig tallskog. På sådana här öppna tallhedar trivs många svampar som till exempel Motaggsvampen.

Motaggsvamp.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Piparböle. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frön och skada vegitationen i övrigt, exempelvis genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar.

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1978
Storlek: 14 hektar
Kommun: Umeå
Skyddsform: Naturvårdsområde