Piparböle

Piparböle är en del av en rullstensås. Området är en orörd del av åsen som i övrigt är påverkad av grustäkter.

Den stadsnära naturen i Piparböle skyddades för att förhindra att ännu mer av rullstensåsen än som redan var skulle bli grustäkter. Grustäkter läggs ofta i just rullstensåsar.

På åsen växer luckig tallskog. På sådana här öppna tallhedar trivs många svampar som till exempel Motaggsvampen.

Skogen i Piparböle får brukas av markägaren. Syftet med reservatet är att bevara, skydda och vårda åslandskapet. Det kan göras även om skogen i området brukas.

Motaggsvamp.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Piparböle. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frön och skada vegitationen i övrigt, exempelvis genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar.

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1978

Storlek: 14 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturvårdsområde