Piparböle

Piparböle är en del av en rullstensås. Området är en orörd del av åsen som i övrigt är påverkad av grustäkter.

Den stadsnära naturen i Piparböle skyddades för att förhindra att ännu mer av rullstensåsen än som redan var skulle bli grustäkter. Grustäkter läggs ofta i just rullstensåsar.

På åsen växer luckig tallskog. På sådana här öppna tallhedar trivs många svampar som till exempel Motaggsvampen.

Skogen i Piparböle får brukas av markägaren. Syftet med reservatet är att bevara, skydda och vårda åslandskapet. Det kan göras även om skogen i området brukas.

Närbild på svamp.

Motaggsvamp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Piparböle. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frön och skada vegitationen i övrigt, exempelvis genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1978

Storlek: 14 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturvårdsområde

Hitta hit

Piparböle ligger cirka 5 kilometer norr om Umedalen i Umeå, vid Piparbölesjön.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss