Sandsjöberget

Sandsjöbergets naturreservat ligger cirka 8 kilometer östnordöst om Örträsk på gränsen mellan Lycksele och Vindelns kommuner.

Reservatet består av de två välmarkerande bergen Stenberget och Sandsjöberget som reser sig flera hundra meter över det annars flacka landskapet.

Terrängen inom reservatsområdet är bitvis mycket brant och dramatisk, med flera blockiga branter och regelrätta stup på Sandsjöberget och Stenbergets östsidor. En rätt djupt skuren dalgång med flera ravinliknade partier skär in mellan de bägge bergen.

Långskägg

Ovanför nordostbranten på Stenberget hittades den i länet mycket sällsynta laven långskägg på några granar. Det är världens längsta lav och den har ett växtsätt som gör att den ser ut om julgransglitter på granarna. Andra fynd av rödlistade arter har också gjorts i området, exempelvis blackticka, koralltaggsvamp, gränsticka, gammelgranskål och gräddporing.

Koralltaggsvamp.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Sandsjöberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista,
  hacka, gräva eller omlagra,
 • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller
  buskar, såväl stående som liggande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla lavar,
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
  uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med
  undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar
  anordning

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009, 2016

Storlek: 319 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat