Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sandsjöberget

Sandsjöbergets naturreservat ligger cirka 8 kilometer östnordöst om Örträsk på gränsen mellan Lycksele och Vindelns kommuner.

Reservatet består av de två välmarkerande bergen Stenberget och Sandsjöberget som reser sig flera hundra meter över det annars flacka landskapet.

Terrängen inom reservatsområdet är bitvis mycket brant och dramatisk, med flera blockiga branter och regelrätta stup på Sandsjöberget och Stenbergets östsidor. En rätt djupt skuren dalgång med flera ravinliknade partier skär in mellan de bägge bergen.

Långskägg

Ovanför nordostbranten på Stenberget hittades den i länet mycket sällsynta laven långskägg på några granar. Det är världens längsta lav och den har ett växtsätt som gör att den ser ut om julgransglitter på granarna. Andra fynd av rödlistade arter har också gjorts i området, exempelvis blackticka, koralltaggsvamp, gränsticka, gammelgranskål och gräddporing.

Närbild på vit svamp.

Koralltaggsvamp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Sandsjöberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla lavar.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2009, 2016

Storlek: 319 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att från Bjurholm köra norrut mot Mariebäck och Näsland. Ta av höger mot Otternäs efter den senare. Efter Västansjö, ta vänster och kör mot Storsandsjön. Efter Stavaren ta första eller andra höger för att komma till naturreservatet.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss