Sandsjöberget

Sandsjöbergets naturreservat ligger cirka 8 kilometer östnordöst om Örträsk på gränsen mellan Lycksele och Vindelns kommuner.

Reservatet består av de två välmarkerande bergen Stenberget och Sandsjöberget som reser sig flera hundra meter över det annars flacka landskapet.

Terrängen inom reservatsområdet är bitvis mycket brant och dramatisk, med flera blockiga branter och regelrätta stup på Sandsjöberget och Stenbergets östsidor. En rätt djupt skuren dalgång med flera ravinliknade partier skär in mellan de bägge bergen.

Långskägg

Ovanför nordostbranten på Stenberget hittades den i länet mycket sällsynta laven långskägg på några granar. Det är världens längsta lav och den har ett växtsätt som gör att den ser ut om julgransglitter på granarna. Andra fynd av rödlistade arter har också gjorts i området, exempelvis blackticka, koralltaggsvamp, gränsticka, gammelgranskål och gräddporing.

Koralltaggsvamp.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Sandsjöberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009, 2016
Storlek: 127 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat