Liksgelisen

Många av de grövsta tallarna kring berget Liksgelisen höggs ned redan under 1800-talet, men skogen behöll trots detta sin urskogskaraktär.

Idag är Liksgelisen ett naturreservat med mycket höga naturvärden, som visar hur skogarna i trakten såg ut en gång i tiden.

En brandpräglad skog

Tallskogar av det här slaget har i allmänhet utformats av bränder. Vuxna tallar har nämligen så tjock bark att de ofta överlever brand, medan granar dör. För att skogen ska behålla sin karaktär kommer kontrollerade bränder att vara en viktig skötselåtgärd i reservatet.

Ovanliga arter

Flera ovanliga arter har hittats på den döda tallved som ligger på marken. Exempel är dvärgbägarlav, fläckporing och gräddporing.

Kulturhistoria

Vid Kåtatjärnen fanns tidigare ett samiskt vår- och höstviste som sägs ha tillhört Sjul Lars Sjulsson och hans hustru Anna i slutet av 1800-talet. De var stora renägare och hörde till de mest välbärgade invånarna i Sorsele socken. Så småningom köpte de ett hemman i Jiltjaur och blev bofasta där.

På några av de små myrarna inom reservatet har bönder från Gautsträsk (Örnäs) skördat hö. En koja och en lada som användes för slåtter på 1880-talet har restaurerats.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Liksgelisen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
 • Elda och tälta.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att klätta i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka och insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
 • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1995, 1997

Storlek: 250 hektar

Kommun: Sorsele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000