Liksgelisen

Många av de grövsta tallarna kring berget Liksgelisen höggs ner redan under 1800-talet, men skogen behöll trots det sin urskogskaraktär.

Idag är Liksgelisen ett naturreservat med mycket höga naturvärden, som visar hur skogarna i trakten såg ut en gång i tiden. En cirka 1 kilometer lång stig tar dig genom skogen och fram till Kåtatjärnen där det finns en grillplats.

En brandpräglad skog

Tallskogar av det här slaget har i allmänhet utformats av bränder. Vuxna tallar har nämligen så tjock bark att de ofta överlever brand, medan granar dör. För att skogen ska behålla sin karaktär kommer kontrollerade bränder att vara en viktig skötselåtgärd i reservatet.

Ovanliga arter

Flera ovanliga arter har hittats på den döda tallved som ligger på marken. Exempel är dvärgbägarlav, fläckporing och gräddporing.

Kulturhistoria

Vid Kåtatjärnen fanns tidigare ett samiskt vår- och höstviste som sägs ha tillhört Sjul Lars Sjulsson och hans hustru Anna i slutet av 1800-talet. De var stora renägare och hörde till de mest välbärgade invånarna i Sorsele socken. Så småningom köpte de ett hemman i Jiltjaur och blev bofasta där.

På några av de små myrarna inom reservatet har bönder från Gautsträsk (Örnäs) skördat hö. En koja och en lada som användes för slåtter på 1880-talet har restaurerats.

Sjö intill skogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Liksgelisen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
 • Elda och tälta.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att klätta i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka och insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
 • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1995, 1997

Storlek: 250 hektar

Kommun: Sorsele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 15 kilometer nordväst om Sorsele. En väg går ända fram till reservatet. Ta väg 1135 från Sorsele mot byn Örnäsudden, sväng vänster strax innanför byn.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss