Risträskskogen

Barr- och lövskog.

Risträskskogen ligger på Stöttingfjället i Vilhelmina kommun på toppen av en höjdrygg. Höjden över havet är runt 600 meter.

Hela området karakteriseras av glaciala former, drumliner, åsar, veikimorän och torrdalar från tidigare nedisningsskeden.

Blåbärsris och örter

Närbild på blåbär.

Blåbär.

Risträskskogen utgörs av en gles gammal granskog av frisk ristyp med inslag av glasbjörk. Blåbärsris dominerar i fältskiktet men inslaget av örter och gräs är stort. Mängden död ved är begränsad även om det finns gott om toppbrutna träd. Skogen har en brandrefugial karaktär och de viktigaste störningarna har istället för brand utgjorts av vind och extrema klimatsituationer. Den skogliga kontinuiteten, det vill säga den tid som det vuxit skog i Risträskskogen, är troligen mycket lång vilket bland annat är betydelsefullt för många arter som lever på gamla träd och död ved.

Risträsk by

Byn Risträsk som ligger utanför reservatet är en av landets högst belägna jordbruksbyar. Byn är välbevarad och av riksintresse för kulturmiljövården. Bebyggelsen är till stor del bevarad och mängden lador illustrerar ängsbrukets betydelse.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Risträskskogen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark eller växtlighet.
  • Störa djurlivet.
  • Elda och tälta.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1973, 1995

Storlek: 14 hektar

Kommun: Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger vid byn Risträsk på Stöttingfjället, området nås lätt via väg 360 som går genom byn.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss