Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Storåliden

Bergvägg där det växer mossa.

Berget Storåliden ligger på kommungränsen mellan Norsjö och Skellefteå kommuner. Förutom spännande växter och lavar bjuder berget även på fina utblickar mot Skellefteälven.

Storåliden är ett så kallat sydväxtberg där också närheten till Skellefteälven skapar ett gynnsamt lokalklimat för många mindre vanliga växter, mossor och lavar. Den jämna höga luftfuktigheten och förekomsten av basiska bergarter skapar värdefulla livsmiljöer på Storålidens lodytor för kalkgynnade mossor och lavar, till exempel skinnlav och skrovellav.

Flera rariteter trivs i reservatet

På de små hyllorna sitter en blandning av fjällväxter och växter med en mer sydlig utbredning så som fjällarv, fjällhällebräken, gul fetknopp, slåtterfibbla, stensöta och tuvbräcka. I de bitvis lövrika barrskogarna har bland annat lunglav, bergsslok, kanelros, stenbär, svart trolldruva och tibast noterats.

Tillgänglighet

Den branta topografin gör att naturreservatet är relativt svårtillgängligt. En parkering och stig till bergets topp finns utanför reservatet.

För att undvika skador på den värdefulla klippfloran är klippklättring inte tillåtet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Storålidens naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • insamla eller gräva upp växter, inklusive mossor, lavar och svampar. Undantag gäller för att plocka bär och matsvamp,
  • utöva klippklättring,
  • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.

Det är utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med organiserad friluftslivsverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2023

Storlek: 3 hektar

Kommun: Norsjö

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger norr om vägen mellan Renström och Petiknäs. Utanför naturreservatets gräns finns en parkeringsplats vid berget Storålidens södra spets och ungefär mitt på berget utgår en stig.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss