Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Luspen

Stenklippor intill vattendrag och barrskog.

I reservatet Luspen finns skogsbevuxna berg och myrar. Tallskogen varierar i ålder. I den sydligaste delen finns tallar som är flera hundra år gamla. 

Luspen är ett litet reservat där du hittar fina exempel på hur inlandsisen påverkat landskapet i form av kalspolade berghällar, jättegrytor och isräfflor. Området har varit utlopp från en issjö. Allt löst material har transporterats bort. Namnet Luspen kommer från samiskans ”luspie”, vilket betyder forsnacke eller ”utlopp från sjö”. Här växer bland annat norna, sileshår och liljekonvalj.

Mänskliga aktiviteter

Det finns ett flertal spår av omfattande mänskliga aktiviteter inom och direkt anslutning till reservatet. Lillån som passera genom reservatet har tidigare nyttjats som flottled.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Luspen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintlig skogsbilväg samt snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1960, 2011

Storlek: 24 hektar

Kommun: Storuman

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 2 kilometer sydsydväst om Storumans samhälle. Du når reservatet via väg 45 som korsar områdets södra del.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss