Luspen

I reservatet Luspen finns skogsbevuxna berg och myrar. Tallskogen varierar i ålder. I den sydligaste delen finns tallar som är flera hundra år gamla. 

Luspen är ett litet reservat där du hittar fina exempel på hur inlandsisen påverkat landskapet i form av kalspolade berghällar, jättegrytor och isräfflor. Området har varit utlopp från en issjö. Allt löst material har transporterats bort. Namnet Luspen kommer från samiskans ”luspie”, vilket betyder forsnacke eller ”utlopp från sjö”. Här växer bland annat norna, sileshår och liljekonvalj.

Mänskliga aktiviteter

Det finns ett flertal spår av omfattande mänskliga aktiviteter inom och direkt anslutning till reservatet. Lillån som passera genom reservatet har tidigare nyttjats som flottled.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Luspen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintlig skogsbilväg samt snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1960, 2011

Storlek: 24 hektar

Kommun: Storuman

Skyddsform: Naturreservat