Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Låjtavare

Låjtavares sydvästsluttningen är klädd med gammal granskog. Här och var ligger fallna jättar.

Längst i norr förekommer mindre områden med gammal, grov och mycket högväxt granskog. I den skogen täcks marken av höga örter. Här finns det gott om döda, fallna träd. På dem trivs flera hotade vedsvampsarter, till exempel doftskinn, gränsticka, rosenticka, taigaskinn, ullticka och lappticka.

Stubbe i skog.

I reservatet finns tydliga spår efter bränder.

En av de virkesrikaste granskogarna

Skogen är i övrigt plockhuggen, och mer öppen. Området är en av de virkesrikaste granurskogarna som är skyddade i det fjällnära området, i Västerbottens län. Den sydvästra delen av området består av myr och en del gransumpskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Låjtavare. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen, undantag medges för snöskoter på väl snötäckt mark utmed markerad vinterled.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Elda och tälta.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Bildat: 1998, 1999

Storlek: 238 hektar

Kommun: Dorotea

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 4 mil nordväst om Dorotea.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss