Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hobergsliden

Tallskog.

Hobergslidens sluttningar täcks av gammal tallskog med inslag av grova björkar. Vid Skullbergets mäktiga nordbrant kan du blicka ut över Byskeälvens dalgång. Här växer knotiga flerhundraåriga tallar mellan stora stenblock.

Naturreservatet är stort, drygt 240 hektar, vilket är ovanligt för skogsområden så pass nära kusten. Så här kan du vandra eller åka runt på skidor och utforska länge under de gamla träden. Det finns inga anordningar för friluftslivet i naturreservatet.

Trädstam med tydlig struktur i barken.

Tallens pansarbark

Hur tar man reda på hur gammal en tall är? Det är inte alltid enkelt och för att vara helt säker måste man borra med en tillväxtborr och räkna årsringar.

Men ofta kan man med blotta ögat avgöra om en tall är gammal. Det du ska titta efter är att tallens krona har slutat vara toppig utan istället plattats ut, att grenarna blir grova och krokiga samt inte minst att tallens bark plattas ut till tydliga barkplåtar som nästan liknar krokodilskinn. Därför brukar den typen av bark kallas krokodilbark eller pansarbark.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Hobergslidens naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra, döda kvistar för att använda till lägereld,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet up-pehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkör-ning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
  • insamla eller gräva upp växter, inklusive mossor, lavar, och svampar. Undantag gäller för att plocka bär, matsvamp och icke fridlysta blom-mor,
  • insamla ryggradslösa djur,

Det är utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

  • sätta upp skylt, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförbar anordning för reklam, information eller liknande ändamål, annat än tillfälligt (högst en vecka).
  • använda naturreservatet för organiserade tävlingar, lägerverksamhet eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2023

Storlek: 242 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger precis söder om Byskeälven cirka 25 km norr om Jörn eller ungefär lika långt nordväst om Fällfors.

Som besökare till naturreservatet kan du köra in längs vägen vid Ålsån, parkera vid bommen och promenera vägen cirka 1–1,5 km in till naturreservatet.

Vägen upp mot byn Hobergsliden bör inte användas av besökare.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss