Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åmträskberget

Vy över skog, sjö och byggnader.

Reservatet är en brant sydsluttning ner mot sjön Åmträsket. Sluttningen är rik på block, och på grund av otillgängligheten har det i stort sett undgått avverkning.

Den västra halvan är mycket brant och allra längst i väster finns en lodrät klippvägg. Skogen utgörs av en gammal, starkt brandpräglad tallskog med rik tillgång på torrakor.

Vissa tallar i Åmträskberget är upp till 350–400 år gamla. Det finns också inslag av björk, men inväxten av gran är sparsam. Torrakor och lågor är vanliga. De flesta tallarna i området har spår av bränder, de äldre träden har två, vissa med tre och till och med fyra brandljud.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Åmträskberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hind eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1997

Storlek: 42 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 20 kilometer norr om Lycksele och 5 kilometer nordost om Husbondliden.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss