Åmträskberget

Reservatet är en brant sydsluttning ner mot sjön Åmträsket. Sluttningen är rik på block, och på grund av otillgängligheten har det i stort sett undgått avverkning.

Den västra halvan är mycket brant och allra längst i väster finns en lodrät klippvägg. Skogen utgörs av en gammal, starkt brandpräglad tallskog med rik tillgång på torrakor.

Vissa tallar i Åmträskberget är upp till 350–400 år gamla. Det finns också inslag av björk, men inväxten av gran är sparsam. Torrakor och lågor är vanliga. De flesta tallarna i området har spår av bränder, de äldre träden har två, vissa med tre och till och med fyra brandljud.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Åmträskberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hind eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997
Storlek: 42 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000