Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bergmyrberget

Bergmyrbergets naturreservat är ett bra exempel på det landskap med naturskogar som tidigare täckte Norrlands inland. I Bergmyrberget finns gott om strukturer som hör till naturskogslandskapet.

Våra boreala skogar är naturligt präglade av olika former av störningar, till exempel skogsbränder och stormfällningar. Störningarna skapade ett varierat skogslandskap med gott om lövträd och död ved.

De grova lövträden, den döda veden och de gamla barrträden gynnar många sällsynta och hotade arter. I reservatet kan du bland annat få se garnlav, lunglav och tretåig hackspett.

Tretåig hackspett.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Bergmyrberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg, eller mark, eller att omlagra eller bortföra sten, grus, sand, torv eller jord.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Skada eller störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller göra annan åverkan på växtligheten.
  • Utan länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär- och matsvampplockning samt blomplockning för eget behov.
  • Utan länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2015
Storlek: 21,1 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten