Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stenmyran

Stenmyran består av flera flacka åsryggar som finns insprängda mellan ett antal sumpiga sänkor.

Brandpåverkade skogar

Senaste branden var för länge sedan, men synliga spår är bland annat brandstubbar, brandljud på tallar och klungorna med lövträd.

Kombinationen av barrträd och lövträd är något som många arter uppskattar. Om skogen inte brinner blir granen helt dominerande. Därför ska delar av reservatets skogar skötas med huggningar och naturvårdsbränning.

De fuktiga gransumpskogarna vid myrarna klarade sig i stort sett från bränder. En gran har konstaterats vara 300 år. Orkidén knärot blommar i månadsskiftet juli–augusti i denna typ av skog.

Dyk in under en gran

De döda trädstammarna (lågorna) som ligger på marken i naturreservatet är värdefulla för många svampar, lavar och insekter. På grova multnande granlågor växer sällsyntheter som rynkskinn, stjärntagging och ullticka. En lupp och närkontakt med den skrovliga barken på reservatets gamla granar krävs för att få syn på den lilla kaffebönsliknande skålsvampen gammelgransskål.

Barrskogarnas fåglar

I naturreservatet finns goda chanser att se och höra flera av barrskogens fåglar som grönsiska, kungsfågel, mindre korsnäbb, tofsmes och svartmes. Kanske kretsar en korp ovanför trädtopparna.

Närbild på växt med små lila blommor.

Spindelblomster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stenmyrans naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
  • plocka, insamla eller gräva upp växter, inklusive mossor, och alger, samt lavar, svampar och vattenvegetation. Undantag gäller för att plocka bär, matsvamp och icke fridlysta blommor,
  • insamla ryggradslösa djur.

Det är utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

  • sätta upp skylt, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförbar anordning för reklam, information eller liknande ändamål.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2008-12-19, utökat 2023-08-24

Storlek: 89 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Från Tallberg finns det en skogsväg till naturreservatets parkering. Vägen är tidvis bommad.

Det är också möjligt för vandrare och skidåkare att från Öreälvsleden följa en skogsbilväg cirka 2 kilometer nästan hela vägen fram till naturreservatet. Reservatet kan också nås från öster genom att vandra genom skogen från Brån. Det finns ingen markerad stig. Parkera inte vid gårdar eller så du hindrar trafiken.

Skoterleden mellan Agnäs och Brännland passerar genom reservatets norra del.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss