Orrliden

Jättetall i Orrliden. Foto: Anna Wenngren

Områdets tidigare bränder har präglat delar av området och de flesta tallarna har ett brandljud, vissa tallar till och med två.

I den nordvästra delen växer en hög tallskog med många stora tallar. Över hela området finns det mycket spår efter människan; gropar efter stubbtäkter, stubbar från dimensionsavverkning och gamla körvägar.

Reservatets lägre delar, norr om bäcken, saknar nästan helt gamla tallar och skogen har troligtvis växt upp efter branden 1831. I den frodiga sluttningen växer mycket gran men också en del äldre lövträd. Här finns höga naturvärden.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Orrliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997, 2001
Storlek: 18 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000