Björnlandets nationalpark

I Åsele lappmark ligger Björnlandets nationalpark – en storslagen vildmark och en av landets mest värdefulla urskogar. Med flera vandringsleder, rastplatser, grillplatser, entréer med ramp och toaletter är parken ett tillgängligt besöksmål.

Allt om Björnlandet på sverigesnationalparker.se

Björnlandets nationalpark har en egen hemsida. Här finns allt du behöver veta inför ditt besök.

sverigesnationalparker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Flera anläggningar gör det lätt att ta sig ut

Angsjökojan.

Lederna i Björnlandets nationalpark är markerade i terrängen. Du kan övernatta gratis i Angsjökojan och Svärmorskojan.

Entré Angsjö är lättillgänglig med en bred ramp som går ut i skogen till informationsskyltarna. Där finns också kallkälla och rastplats med eldstad. Ved finns vid kojorna och i förråd i entréområdet.

Magnifik urskog

Björnlandet nationalpark består av 2300 hektar skog som skyddats för våra efterkommande. Skogarna liknar den natur som Linné beskriver från sin resa i Lappland för drygt 280 år sedan och består mest av gammal tall. Träden är vanligen kring 180 år gamla men det finns också träd som är betydligt äldre än så.

De vackra gamla tallarna, de hänglavsdraperade gransumpskogarna och de tydliga spåren av skogsbränder gör Björnlandet till både ett levande, dynamiskt ekosystem och ett biologiskt arkiv som visar på dramatiska förlopp i gångna tider.

Skogsbränder har satt sina spår

Här hittar du också spår av tidigare skogsbränder. Svarta kolnade stubbar och brandljud (stamskada) i levande tallar är vanliga över hela området. Den senaste stora branden inträffande 1831, ett av de stora brandåren i Norrland. Man har inte funnit spår efter någon bosättning i området, däremot spår från avverkning och flottning av timmer. Parken används också för renskötsel. Floran är på grund av ett kärvt inlandsklimat relativt artfattig men har du tur kan du få syn på en lappranunkel som finns i några ostörda gransumpskogar i parken.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Björnlandet. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar eller plocka växter.
 • Fiska.
 • Köra motorfordon i terrängen.

För mer information om Naturvårdsverkets föreskrifter, klicka härlänk till annan webbplats.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Tomas Staafjord

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1991, 1995, 2017

Storlek: 2 369 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Nationalpark, Natura 2000