Tjäderberget

Välkommen ut i äkta västerbottnisk natur! I Tjäderbergets naturreservat får du vildmarksupplevelser, rekreation och ro för själen.

Tjäderberget är ett fantastiskt naturlandskap med gammal skog, trolska tjärnar, bäckar och små öppna våtmarker. Här kan du vandra i timmar utan att se vare sig en skogsbilväg eller ett kalhygge.

Besök Slimtmorkojan

Slimtmorkojan vid Stor-Rödfisktjärnen står öppen att nyttja utan kostnad. Den har två våningssängar som rymmer 4–6 personer, underslafarna är bredare. I kojan finns vedspis, köksutrustning och filtar. Ta med egen sovsäck. I anslutning till kojan finns vedförråd, utedass och en grillplats. Det går inte att boka kojan eller sängplatserna.

Hitta till spännande platser

Vi har pekat ut åtta platser i reservatet som kan vara särskilt intressanta att besöka. Det finns inga leder till platserna utan tanken är att besökare ska orientera sig på egen hand för att få en verklig vildmarksupplevelse. 

Du hittar platserna i Naturkartan Länk till annan webbplats.

Exempel på fina ställen att besöka är Vitbergets toppartier med gammal tallskog, den fantastiska utsikten från Slimtmorberget och den naturvårdsbrända skogen.

Stort och orört område

Tjäderbergets naturreservat är ett över 1 100 hektar stort vildmarksområde. Terrängen är kuperad och har tydligt påverkats av skogsbränder. Skogen är helt talldominerad med stort inslag av lövträd. Det finns flera skogsberg, mellanliggande svackor, bäckdråg, myrar och tjärnar.

Området har inventerats vid flera tillfällen och totalt har det noterats långt över 400 olika arter som frodas i Tjäderbergets vildmarksområde, varav många är rödlistade.

Se vår film från bygget av Slimtmorkojan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Tjäderberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, undantag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is förutom inom avgränsat delområde A, enligt bilaga 2 i beslutet Pdf, 18.7 MB..
 • Störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter.
 • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
 • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar med undantag för bär- och matsvampsplockning samt blomplockning för eget behov.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.


Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2005, 2014

Storlek: 1 109 hektar

Kommun: Lycksele och Vindeln

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Tjäderberget ligger 25 km sydost om Lycksele, på gränsen mellan Lycksele och Vindelns kommun. Du når reservatets entré via en avtagsväg från E12:an, mellan Tuggensele och Lillsele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss