Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rörträsks silängar

Rörträsks silängar, som ligger i byn Rörträsk i norra delen av Norsjö kommun, består av översilningsängar som visar hur jordbruk och boskapsskötsel i Norrlands inland kunde se ut under senare delen av 1800-talet. I Rörträsk lyckades man öka, kanske även fördubbla, skördevolymen av kreatursfoder genom konstgjord bevattning av de naturliga ängsmarkerna som ligger längs med Petikån.

Slåtter sker fortfarande på kulturreservatet.

Metoden med översilning av slåtterängar var mycket vanlig i Västerbottens inland under 1800-talet och fram till vallodlingens införande på 1900-talet. Tillgången på bra vinterfoder var en avgörande förutsättning för överlevnad i naturahushållningen.

En översilningsäng är en naturlig ängsmark som genom grävda diken tillförs vatten. Vattnet som sakta får rinna ut över slåttermarken gynnar växtligheten och ger upphov till en ökad skördevolym.

Diken, silfåror och akvedukt

I Rörträsk leddes vattnet i ett långt dike från en intilliggande bäck fram till slåtterängarna. Tillförseln av vattnet från bäcken reglerades genom mindre dammluckor som öppnades efter vårfloden och stängdes några veckor innan slåttern.  Från huvuddiket fördelades, silades, vattnet ut över slåtterängarna genom mindre diken s.k. silfåror. För att även kunna bevattna marken på andra sidan Petikån leddes vattnet i en akvedukt över ån. Vatten från bäcken nyttjades också till att driva en skvaltkvarn, en slipsten och en spånhyvel.

Vattendriven spånhyvel som finns i reservatet.

Anläggningen i Rörträsk är unik då den i dag är det enda exemplet på en fungerande siläng som finns i Västerbottens län. Rörträsks silängar inrättades som kulturreservat 2002 och är länets första kulturreservat. 

Vill du uppleva mer? Besök Svansele dammängar

Rörträsk ligger i närheten av Svansele dammängar som är ett annat exempel på hur man kunde öka skörden av kreatursfoder.

Svansele dammängar

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Jeanette Joelsson

Miljömålsantikvarie

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss