Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mareografen i Ratan

Mareografen i Ratan är en av landets äldsta och bäst bevarade. Den är dessutom den enda som innehåller komplett äldre teknisk mätutrustning. Genom vattenståndsmätningarna och radiorapporterna under 1900-talet har Ratan kommit att ingå i det folkliga medvetandet.

Uppkomsten av mareografen i Ratan

Den gamla mareografen i Ratan byggdes 1891 och mätningarna kom igång den 24 oktober samma år. Vintertid värmdes från början mätningsstationerna upp med fotogenlampor, dels för att skydda apparaten mot köld, dels för att undvika alltför hög luftfuktighet som kunde orsaka att papperet, som apparaten ritade ut vattenståndskurvan på, slog sig. Från andra platser i landet omvittnas att fotogenlampornas ljus även tjänade som riktmärken för fiskare och båtfarare.

Den gamla mareografen ersattes 1965 med en ny mätstation som kopplades till SMHI och som fortfarande mäter vattenståndet i Ratan.

Smal träbro som leder till gult litet hus i trä.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Mareografen ligger inom det område i Sverige där landhöjningen är som störst och där mätningarna haft ett särskilt stort vetenskapligt intresse. Kustbyn och den forna stapelhamnen Ratan samt ön Rataskär utgör en kulturmiljö av riksintresse med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Här finns tullhus, hamnmagasin, fyrar, båk, lotsuppassningshus och en mängd historiskt intressanta lämningar från sjöfartsepoken och 1809 års krig. Detta och de i klipporna inhuggna vattenståndsmärkena från 1700- och 1800-talen samt även den nya mareografen byggd 1963-64 kompletterar miljön kring den gamla mareografen på ett betydelsefullt sätt.

Naturreservatet Rataskär

Vattenståndsmärke inristat på en sten.

Vattenståndsmärke.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Den gamla mareografen i Ratan byggdes 1891 och ersattes 1965 med en ny mätstation som kopplades till SMHI och som fortfarande mäter vattenståndet i Ratan.

Hitta hit

Den gamla mareografen i Ratan ligger nere vid hamnen i byn Ratan, ca 5 km öster om E4 och ca 40 km norr om Umeå.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss