Urskogsleden

Vandra genom fjällnära urskog, övernatta i de mysiga stugorna och njut av stillheten i naturen.

Urskogsleden går genom ett stort, vilt och varierat naturområde utan att passera en enda bilväg.

Sedan tidigare fanns en 17 kilometer lång vandringsled i Matskanområdet. Urskogsleden är en förlängning av den. Leden är nu totalt cirka fem mil lång och binder ihop naturreservaten Marsfjället och Dainan.

Länsstyrelsen har anlagt broar, spänger och parkeringsplatser för att underlätta vandringen. Hela leden är markerad med orange färg på träd.

De fyra påfarterna med parkeringar ger stor flexibilitet för dig som vill uppleva området, antingen som en dagstur eller flerdagarstur.

Karta som visar Urskogsledens sträckning.

Karta och beskrivningar av etapper

Karta hittar du i den digitala friluftsguiden Naturkartan som Länsstyrelsen är ansluten till. Etapperna beskrivs i riktning från norr till söder med start vid Atjiken eller Torpet.

Urskogsleden på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Stugor efter leden

Matskanstugan Länk till annan webbplats.

Blerikstugan Länk till annan webbplats.

Nattsjöstugan Länk till annan webbplats.

Dainanässtugan Länk till annan webbplats.

Jakt, fiske och bärplockning

Alla sjöar i området är upplåtna för fiske genom det statliga fiskekortet. Det finns gott om öring, abborre och röding. Under jakttid är det tillåtet att jaga småvilt på statens mark för alla med jakttillstånd. Efter leden finns också fina möjligheter till bär- och svampplockning.

Fakta Urskogsleden

  • Leden är totalt cirka fem mil lång.
  • Efter sträckan finns fyra övernattningsstugor.
  • Leden har fyra påfarter med parkeringar.
  • Leden binder ihop Matskanområdet i Marsfjällets naturreservat med Dainans naturreservat.
Skog och myrmark.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss