Vuollerimskogen

Hänglav och en stig i en barrskog.

Klarinheden i Vuollerimskogen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Vuollerimskogen är ett kommunalt naturreservat norr om Vuollerim. Hit kommer många besökare året runt för att vandra på tallheden eller gå i den älvnära granskogen.

Reservatet har två olika typer av skogar. På Klarinheden står det 150‑årig tallskog och i Skolskogen finns en av landets värdefullaste älvnära granskogar. Skogarna har sedan länge varit populära att besöka, både för motionärer och skolklasser. Här finns det mycket att titta på eller bara strosa runt i för att ta en liten paus från vardagen.

I Vuollerimskogen finns det gott om ovanliga arter som du inte kan se i vilka skogar som helst. På Klarinheden kan du till exempel hitta tallticka som växer på gammal levande tall. Här finns också svampen spadskinn. Spadskinnet kan bara bilda fruktkroppar intill bränd tallved i gammal sandtallskog. Sådana miljöer är mycket sällsynta idag.

I Skolskogen växer istället arter knutna till granskogar. Bombmurklan är en tjusig svamp som ser ut som ett litet chokladbrunt klot, med ett sammetslent yttre. Det har även hittats en skorplav som inte har något svenskt namn ännu. På latin heter den Biatora aegrefaciens och den växer på grankvistar i Skolskogen. Denna mycket ovanliga skorplav är i världen tidigare bara upphittad vid Edefors i Norrbotten år 1881.

Snårig skog med lövträd.

Del av den älvnära Skolskogen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För fullständiga föreskrifter kontakta Jokkmokks kommun. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • elda på anvisad plats
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2012

Storlek: 0,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Jokkmokks kommun

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger precis norr om Vuollerim och du kan gå dit från samhället.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark