Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Revelberget

Klapperstensfält med inslag av tallar

Ett av Revelbergets imponerande klapperstensfält. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen Norrbotten

Revelberget höjer sig över omgivningen och erbjuder besökaren milsvida vyer i alla riktningar. Bortsett från klapperstensfälten är terrängen lättvandrad och landskapet inbjudande med hällområden och öppna och torra tallskogar. Från närmaste väg är det ungefär en kilometer att gå till reservatet. Reservatet kan besökas året runt.

Kargt landskap

Revelberget är ett stort platåberg beläget cirka fem kilometer söder om Morjärv i Kalix kommun. Berget är 165 meter högt och ett av de allra finaste exemplen på kraftigt svallade berg i kustregionen. Det finns vidsträckta klapperstensfält med tydliga strandvallar, trädbevuxna hällmarker och även om det växer träd på berget ger det intryck av att vara ett torrt och kargt stenlandskap. Landskapet är tydligt format efter havsvågorna som nådde ända upp hit en gång i tiden.

Gammeltallarnas hemviste

Tallskog växer både som en bård runt berget och i smala skogsflikar mellan hällarna och klapperfälten. I skogskanterna finns här och där mycket gamla och knotiga tallar. Några av dem har stått här ända sedan 1500-talet.

Brandhärjat

Vid småmyrar och i fuktigare områden finns björk, asp och sälg. Det finns björkar som är över 200 år. De har lyckats överleva de bränder som har härjat i reservatet under den tiden. Många tallar bär spår av bränder i sin bark. Skadorna kallas brandljud och är ofta v-formade och invallade med bark. Här på Revelberget kan du hitta upp till tre brandljud på ett och samma träd som fortfarande lever. Det är något som du inte påträffar allt för ofta.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp en mindre eld
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 2012

Storlek: 3,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger söder om Morjärv, på östra sidan av E10. Två kilometer söder om Morjärv finns en avtagsväg österut från E10. Vägen går sedan genom en viadukt under järnvägen och vidare mot Revelberget. Vägbom kan finnas längs skogsbilvägen. Det går också att svänga av från E10 cirka 8 kilometer söder om Morjärv, vid Lagnaträsk. Den skogsbilvägen har grävts av vid järnvägen, en kilometer från Revelberget.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss