Sakritjärnberget

Ett skogklätt berg.

Tall med invallad brandskada, så kallat brandljud. Illustration: Jonas Lundin

Sakritjärnbergets högsta punkt sträcker sig cirka 135 meter över havet. På bergets sydvästsluttning växer en granskog med gott om grova aspar och andra lövträd.

Det finns gott om brandstubbar och annan död ved i området. Mellan hällmarkerna i de centrala delarna finns en gammal tallskog med 250-åriga tallar. Många tallar har brandljud, det är halvläkta sår efter gamla skogsbränder. Här finns örtrika dråg med en rik flora.

Berget har varit helt täckt av havet efter istiden och på toppen finns spår efter äldre kvartsbrytning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld på anvisad plats. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter längs markerad led och väl snötäckt mark
  • jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2005

Storlek: 0,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 25 kilometer väster om Luleå och 11 kilometer nordväst om byn Alvik. En skogsbilväg norrut från väg 94 passerar väster om reservatet, men ingen väg eller stig går ända fram. En informationsskylt finns vid skogsbilvägen, sydväst om reservatsgränsen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss