Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Marjamaa

En människa som står i en gammal skog

Marjamaa. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Marjamaa är ett stort område som domineras av tallskog. Här finns gott om alla de strukturer som kännetecknar en urskog; stående och liggande död ved, flerhundraåriga tallar och gamla träd av både gran och asp, rödlistade arter och träd som bär spår av skogsbränder.

Marjamaa gränsar i söder och väster mot det stora naturreservatet Pessinki fjällurskog. I söder avgränsas området av den natursköna kursudalen Marjakursu som ligger inom det befintliga reservatet. Det finns även en kursudal väster och norr om berget Paljaslaki. Ravinen börjar vid sjön Rautujärvi.  

Områdets högsta berg är Paljaslaki som når 398 meter över havet. Toppen av berget täcks av tallurskog. Nedanför toppen ökar inslaget av gamla granar och död ved i form av lågor. Norra sluttningen av Paljaslaki består av en blandskog med gammal tall och yngre gran som ännu inte har börjat dö och bilda lågor. I nordvästra delen av sluttningen finns inslag av grova aspar. På södra sidan av Paljaslaki, ned mot Marjakursu, utgörs skogen av en tallhed med gott om död ved och träd med brandljud. Området har brunnit för cirka 200 år sedan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2009

Storlek: 12,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Marjamaa ligger 11 kilometer väster om Kitkiöjärvi i norra delen av Pajala kommun. I höjd med Kitkiöjoki tar man av västerut på en skogsbilväg som man följer cirka 2 mil till naturreservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss