Rosfors bruk

Byggnad

Rosfors bruk. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Rosfors är en gammal bruksmiljö som ligger som en ljus, grönskande oas, omgiven av mörka barrskogar. Här kan du promenera genom odlingsmarker, alléer och skogar.

Unik historik

I början av 1830-talet upptäcktes att det fanns järnmalm i berggrunden i Rosfors. År 1838 startade 15 bönder och arbetare från bygden ett gruvbolag. I början tillverkade bruket enbart tackjärn. Med tiden tillkom gjuteri och mekanisk verkstad, så de kunde tillverka grytor, pannor, järnspisar med mera. En såg och en kvarn byggdes för att bruket skulle vara självförsörjande på trävaror och mjöl. Bruket drevs ända fram till 1940. Då förstördes sågverket och dammen vid ett ras. Masugnen har rekonstruerats men av hyttan, smedjan, kolhuset och sågen finns endast grunder och fundament kvar.

Ett levande odlingslandskap

Runt bruket fanns goda åker- och betesmarker som nyttjades till brukets djur. Än idag är dalgången ett levande odlingslandskap med betesmarker och slåttermarker. På odlingsmarkerna står ladorna samlade fyra och fyra. Grupperingen är ovanlig för länet.

Betande kor

I den instängslade delen av reservatet betar kor (kvigor) under sommarhalvåret. Var försiktig och stör inte djuren. Hundar ska alltid hållas kopplade.

Djur i Rosfors bruk under alla årstider

Miljön kring ån - åker, ängsmark och skog är rik på fåglar och växter. Storspoven flöjtar över odlingsmarken. Trastar, sångare och den purpurröda rosenfinken håller sångkör i trädkronorna. På våren blommar kabblekan. På vintern syns strömstaren dyka och fånga småkryp i det strömmande vattnet. I ån finns även chans att se både bäver och utter, eller åtminstone spåren av dem.

Ängsmark med hölador

Odlingslandskap i Rosfors Bruk. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

EU-projekt i Rosfors bruk

Under 2023 har Länsstyrelsen hägnat in betesmarken i naturreservatet med rovdjursavvisande stängsel. Det har tidigare förekommit incidenter där björn varit inne i beteshagen och skrämt ut djuren, varför denna stängseltyp ansågs vara mest lämplig. Stängslet har delvis finansierats via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Logotyp för EU:s jordbruksfond

Länsstyrelsen har fått medel från EU:s jordbruksfond för stängsling inom naturreservatet Rosfors bruk.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld på anvisad plats
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv eller kulturminnen. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 1997

Storlek: 0,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Boende m.m. kan finnas att hyra på Rosfors Herrgård, strax intill naturreservatet. Sök på Rosfors Herrgård på Facebook för mer information.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 8 kilometer sydost om Klöverträsk, sväng söderut från väg 94 vid Klöverträsk eller kör norrut från Sjulsmark.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss