Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Korgen-Stormyran

Landskap med barrskog

Korgen-Stormyran. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Korgen-Stormyran är ett stort och varierande myr- och naturskogsområde. På bergssluttningarna växer knotiga gamla tallar och nedanför ligger ett stort våtmarksområde med mycket höga naturvärden.

Stormyran, som utgör hela sydvästra delen av området, är ett myrområde som fått högsta värdeklass i länsstyrelsens våtmarksinventering. Myren är ett orört våtmarkskomplex som innefattar en mängd olika våtmarks- och vegetationstyper. Myren hyser även ett rikt fågelliv.  

Den norra delen av naturreservatet utgörs av ett större skogsberg där högsta toppen, Korgen, når 438 meter över havet. Sluttningarna kläs av tall- eller barrblandurskog. Här finns rikligt med gamla tallar med ett eller flera brandljud, som visar att trädet har överlevt en eller flera skogsbränder. På de magra hällmarkerna dominerar tallen helt och många gammeltallar har pansarbark, platta kronor och brandljud. I norra änden, mot Korgtjärnen, finns stora stup med nakna lodytor och milsvid utsikt över landskapet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2009

Storlek: 8,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 15 kilometer väster om Bodträskfors. Från vägen som går mellan Bodträskfors och Vidsel når du Korgen-Stormyran via skogsbilvägar.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss