Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stor-Klöverhuvudet

Utsikt över barrskogslandskap

Stor-Klöverhuvudet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Berget Stor-Klöverhuvudets topp sticker upp strax över 390 meter över havet. Naturreservatet sträcker sig från toppen och ner över en brant sydsida som längst ner övergår i myrmark.

Reservatets norra del ligger uppe på bergsplatån och är mycket flackare. Här uppe finns också en mindre myr.  

I stora delar av reservatet växer en urskogsartad granskog som blivit påverkad av brand. I granarna finns på sina ställen rikligt med hänglavar. I skogen finns också grova aspar och gamla sälgar som bidrar till att flera ovanliga arter trivs i området, exempelvis lunglav och olika njurlavar. Längst i sydost finns en tallskog med stort inslag av björk.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2009

Storlek: 0,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Stor-Klöverhuvudet ligger 9 kilometer öster om Harads. Från Svartlå som ligger söder om Harads går en väg norrut som leder till toppen av Stor-Klöverhuvudet. Den är dock mycket svår att köra på de sista cirka 2,5 kilometrarna, även med en bil med hög markhöjd. Du bör lämna bilen cirka 300 meter norr om sjön, i en klyka där det finns en avtag västerut. Det går inte heller att vända bilen om en inte tar sig upp på toppen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss