Pellokielas

Gammelskog

Pellokielas är en lättvandrad och vägnära gammelskog. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Pellokielas är ett av de mäktigaste urskogsreservaten i Norrbottens län, väl värt ett besök. Här finns rikligt med 500-åriga tallar och exceptionellt mycket död ved.

Pellokielas var ursprungligen ett mindre naturreservat som omfattade cirka två kvadratkilometer gammal tallurskog, till största delen norr om vägen mellan byn Polcirkeln och Nattavaara by. Det gamla reservatet är ett exceptionellt urskogsområde där de äldsta tallarna i området är cirka 550 år gamla och de äldsta granarna mer än 300 år gamla. Den gamla tallurskogen bildar en mäktig pelarsal med stora gamla tallar och en ovanligt stor mängd död ved. Marken är flack och den torra tallheden är mycket lättvandrad och en av de mest natursköna skogarna i länet. På heden breder mattor av renlavar ut sig, lockande för vinterns renhjordar. På tallar och granar hänger tagellav och garnlav i girlanger, god mat för renarna särskilt under djupsnövintrar.  

Söder om vägen består naturreservatet av de tre skogsklädda bergen Södra Ruokovare, Mellersta Ruokovare och Puollemaitenvare samt delar av det stora myrområdet Härkmyran. Det är ett mer varierat område där det finns både tall- och granskogar, än norr om vägen. Mycket är urskog och i vissa delar finns det tallar som kan vara uppemot 600 hundra år! Härkmyran har, tack vare sin storlek och orördhet, mycket höga naturvärden.  

Spår efter brand syns i reservatet och det har brunnit i delar av det minst fyra gånger de senaste 600 åren.  

Skogen är full av spillkråkans hål, som gärna tas över av ugglor och mård. Det finns andra arter att se i reservatet som den vackert rosa rosentickan och den orädda lavskrikan. 

Pellokielas ligger lättillgängligt nära väg och är mycket väl värt ett besök!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • göra upp eld på anvisade platser
 • plocka bär och matsvamp
 • fiska i enlighet med gällande lagar.

Särskilda regler gäller för jakten och snöskoterkörning i reservatet. Det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 1978, 2010

Storlek: 8,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 25 kilometer sydost om Nattavaara i södra delen av Gällivare kommun. Vägen mellan byn Polcirkeln och Nattavaara by passerar genom reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss