Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Räktjärvsberget

Björkar mot blå himmel

Björkskog i Räktjärvberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Räktjärvsberget är ett stort reservat där du kan vandra på hällmarker i gammal urskog. Från något av bergen kan du blicka ut över det vackra älvlandskapet. I gammelskogen har sällsynta insekter, lavar och fåglar sitt hem. Räktjärvsberget har en bitvis krävande terräng, utan stigar.

Naturen nu och förr

När du besöker Räktjärvsberget kommer du att se hällmarker, klapperstensfält, svallgrus och svallsand. Varför ser landskapet ut så här, kanske du tänker. För ungefär 10 000 år sen, när den två kilometer tjocka inlandsisen smälte lämnade den ett stort hav efter sig. Bergen i reservatet låg dolda i vattnet och bara bergstopparna stack upp som öar. Under årtusenden har is och vågor präglat den natur vi kan njuta av idag.

Kontrasternas berg

I Räktjärvsberget varierar naturen. Ena stunden får vandraren uppleva karga hällmarker, sluttningar med stora stenblock och vidsträckta klapperstensfält, för att sedan träda in i frodiga gammelskogar. Här finns ståtliga aspar som är över 200 år gamla. På både aspar och sälgar växer den vackert frodiga lunglaven. När det är fuktigt ute är den särskilt praktfull med sin klart gröna färg.

Där bränder dragit fram har träden olika åldrar. Överlevarna sticker ut lite, de är ofta lite högre än övriga träd och ofta är deras stammar och grenar grövre. Några träd har stått emot inte bara en utan flera bränder.

Små men betydelsefulla

När man vandrar i en skog är man sällan ensam. Det är inte alltid lätt att se de små tecken på liv här och där men börjar du titta närmare så ser du spåren. Här finns skalbaggar som bor och äter inne i trädens bark. Larverna gnager i veden och den fullvuxna skalbaggen gnager sig hela vägen ut i friheten. De lämnar små hål efter sig som är specifika för varje art.

Reliktbocken som är en krävande skalbagge har svårt att hitta passande skogar eftersom gamla, orörda skogar är ovanliga och gamla tallar likaså. Ser du en gammal, solbelyst tall kan du leta lite längre ner på stammen. Reliktbockens hål påminner till formen om en halvmåne eller bumerang – om än mycket mindre. Här har också den mycket sällsynta skalbaggen mindre aspbarkgnagare sitt hem. Under högsommaren får du med största sannolikhet också sällskap av både mygg och knott.

Andra rödlistade arter du kan kika efter eller lukta dig till, är dofttickan som avslöjar sin närvaro med sin karaktäristiska doft av lakrits, anis eller mandelkubb om du så vill. I sänkorna breder myrmarker ut sig. Det finns också en tjärn omgiven av hällmarker där du kan slå dig ner för en fikapaus. Njut av den orörda naturen, för trots att du är nära kusten erbjuder Räktjärvsberget en bit av den norrbottniska vildmarken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld - ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kalix/Överkalix

Bildat år: 2010, revidering 2017

Storlek: 8,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Räktjärvsberget är beläget cirka 20 kilometer nordnordost om Morjärv och ungefär 8 kilometer sydsydost om Svartbyn. Man kan nå reservatet antingen söderifrån från Morjärv via väg 356 och sedan skogsbilvägar eller norrifrån från Svartbyn via skogsbilvägar.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss