Lamburträsk

I Lamburträsk kan man se de flesta av Lapplands vadare och sjöfåglar som häckfåglar eller som flyttare på väg norrut under våren. Här finns stigar och andra anordningar för friluftsliv.

Området är lättillgängligt med vandringsstigar, fågeltorn och rastplatser. Här finns också övernattningsstugor, dass och eldplatser.

En gång var Lamburträsket en fiskrik sjö. Kring den fanns samiska boplatser. Nybyggare slog sig sedan ner i närheten, med kor, hästar och får som krävde vinterfoder. På 1880-talet sänkte bygdens bönder sjön för att få större slåttermarker med frodig starr och fräken. Vattnet reglerades med hjälp av dammar. På hösten höjdes vattnet för att göda växterna. Dessutom slet isen bort videbuskar som försvårade slåttern. På sommaren sänktes sjön och markerna kunde slås. Sjuttio år var träsket slåttermark. Numera är det bara älgarna som betar av träskets gröda.

Fågelsjön

I Lamburträsk spelar grönbenor, enkelbeckasiner och gluttsnäppor i kör med dvärgbeckasinens galoppläte och storspovens flöjtsolo. Så gott som landets alla andfåglar kan man se i träsket, med den eleganta salskraken och den högljudda gråhakedoppingen som höjdpunkter för den fågelintresserade. Och stora flockar av smalnäbbade simsnäppor rastar i sjön på väg till fjällmyrarna om våren.

I 25 år fanns ett berguvshägn i Lamburträsk där projektet Berguv Nord födde upp berguvar. Hägnet lades ner 2005.


Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • plocka bär och matsvamp

Det är inte tillåtet att köra snöskoter, göra upp eld annat än på iordningsställda platser eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1971

Storlek: 3,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark