Plötslig ishalka i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Lamburträsk

Vy från Lamburträsk

Vy över Lamburträsk. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I Lamburträsk kan man se de flesta av Lapplands vadare och sjöfåglar som häckfåglar eller som flyttare på väg norrut under våren. Här finns stigar och andra anordningar för friluftsliv.

Området är lättillgängligt med vandringsstigar, fågeltorn rastplatser och dass. Vägen är dålig de sista tre kilometrerna fram till reservatet och den är periodvis avstängd.

Träskets historia

En gång var Lamburträsket en fiskrik sjö. Kring den fanns samiska boplatser. Nybyggare slog sig sedan ner i närheten, med kor, hästar och får som krävde vinterfoder. På 1880-talet sänkte bygdens bönder sjön för att få större slåttermarker med frodig starr och fräken. Vattnet reglerades med hjälp av dammar. På hösten höjdes vattnet för att göda växterna. Dessutom hjälpte isen till att slita bort videbuskar som försvårade slåttern. På sommaren sänktes sjön och markerna kunde slås. Sjuttio år var träsket slåttermark. Numera är det bara älgarna som betar av träskets gröda.

Fågelsjön

I Lamburträsk spelar grönbenor, enkelbeckasiner och gluttsnäppor i kör med dvärgbeckasinens galoppläte och storspovens flöjtsolo. Så gott som landets alla andfåglar kan man se i träsket, med den eleganta salskraken och den högljudda gråhakedoppingen som höjdpunkter för den fågelintresserade. Och stora flockar av smalnäbbade simsnäppor rastar i sjön på väg till fjällmyrarna om våren.

I 25 år fanns ett berguvshägn i Lamburträsk där projektet Berguv Nord födde upp berguvar. Hägnet lades ner 2005.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp

Det är inte tillåtet att köra snöskoter, göra upp eld annat än på iordningsställda platser eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förToalett Toalett
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1971

Storlek: 3,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Lamburträsk ligger cirka 26 kilometer väster om Arvidsjaurs kommun. Följ väg 95 från Arvidsjaur österut, vik av väg 94 drygt en halvmil och vik sedan höger in på vägen mot Piesker. Därefter finns vägskyltar mot Lambur. Sista 3 km är vägen dålig. Vid tjällossning och längre/kraftigare regn kan vägen blockeras med en bock av vägsamfälligheten. Bocken går att flytta men risken är stor för fastkörning och att du kör sönder vägen. Är vägen avstängd får man gå ca 3 km från avtagsvägen vid Pjesker.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss