Anokangas

Strand vid en sjö

Lättvandrad skog och badstrand i Anokangas. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Anokangas är en stor sandhed där det växer gammal tallskog. Skogen är gles och området är naturskönt och mycket lättvandrat. En sådan här riktigt gammal tallskog på sandig mark är mycket ovanlig i hela landet.

Marken är torr och markvegetationen utgörs av renlavar, kråkbär, mjölon och ljung. I området finns rikligt med gamla, grova tallar som är 200 till 400 år och här finns även enstaka mycket grova tallar som är mer än 500 år gamla. På flera träd kan du se invallade, gamla brandskador i barken. Det visar att det har brunnit här. De senaste två bränderna har daterats till cirka 1830 respektive 1952.  

Historisk samlingsplats

Anokangas är också kulturhistoriskt värdefullt och området är utpekat i Norrbottens kulturmiljöprogram. Anokangas har använts som höstsamlingsplats för samerna i trakten under mycket lång tid. Här finns både förhistoriska lämningar från stenåldersboplatser och mer sentida kulturlämningar som tjärdalar och husgrunder. Anokangas används än i dag i renskötseln och en stor rengärde finns i södra delen av området.  

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld på iordningställda grillplatser, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2009

Storlek: 8,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Anokangas ligger 4 kilometer söder om Kitkiöjärvi i norra delen av Pajala kommun. Från väg 99 tar man i höjd med Kitkiöjoki av västerut på en skogsbilväg som man följer cirka 5 kilometer till naturreservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss