Pärlaudden

Barrskog som speglas i en sjö

Pärlaudden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Pärlaudden är ett lättvandrat och vackert hedlandskap i anslutning till den outbyggda Pärlälven.

Pärlaudden är en välbevarad tallskog på torr, flack hedmark i ett älvnära läge. Granar finns endast i fuktigare partier i anslutning till myrar och i en smal remsa närmast älven. Träden i Pärlaudden är vanligtvis cirka 200‑250 år men det finns också en hel del tallar som är runt 300 år och enstaka som är kring 400 år. Trots en hög ålder är träden sällan grövre än cirka 20 centimeter i brösthöjd. Den senvuxna gamla tallskogen är draperad med mörka hänglavar som manlav och talltagellav.  

Spår av äldre och yngre bränder

I stort sett hela området bär spår av brand även om det är länge sedan den senaste skogsbranden i området, troligen var det cirka 250‑300 år sedan som det brann. Dock finns det ett några år gammalt brandfält på något hundratal kvadratmeter i kanten av en myr i den centrala delen av området. Brandspår ses i form av kolade stubbar och rotvältor, och många äldre tallar har en skada i nedre delen av stammen, så kallade brandljud, från den senaste branden eller i vissa fall efter flera bränder. 

Godisdoftande svamp

Den sällsynta svampen smultronkantarell med dess angenäma doft av smultron eller karameller är hittad i området. Det finns även gott om andra marksvampar i reservatet, bland annat de krävande arterna taigataggsvamp och tallgråticka. Andra naturskogsarter som du kan se i området är tretåig hackspett, knottrig blåslav och stiftgelélav.  

Området är ett viktigt renskötselområde, framför allt under vintern så visa hänsyn när du vistas i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld med löst liggande grenar och kvistar
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2012

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Pärlaudden ligger cirka 16 kilometer sydväst om centrala Jokkmokk. Lämpligaste vägen till reservatet är cirka 2,3 mil väster om Jokkmokk där det går in en skogsbilväg till reservatet som är bommad vid den allmänna vägen. Från bommen är det 4,4 kilometer att gå till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss