Låssbäcken

äldre träd i skog

Lunglav trivs på äldre lövträd i miljöer med jämn och hög luftfuktighet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I naturreservatet Låssbäcken får du själv bana din väg bland höga granar, fallna träd och djupa raviner för att uppleva ett av Piteälvens fina bäckområden.

Från centrala Piteå är det endast ca 20 kilometer till det lilla naturreservatet Låssbäcken som ligger intill Piteälven. Bäcken i reservatet har genom åren skurit sig allt djupare ner i lagren av mjuka jordar. Det har resulterat i en ravin som är särskilt brant där bäcken rinner ut i älven.

Intill bäcken och uppe på älvbanken växer gammal skog av gran och tall med rikligt inslag av glasbjörk och asp. Det finns gott om döda träd, särskilt i och intill ravinen där marken är rasbenägen.

Intill älven

Som en pulserande åder av liv rinner Piteälven genom landskapet och mynnar i Bottenviken. Alla de små och större vattendrag som i sin tur mynnar i den stora älvfåran är också viktiga livsmiljöer för många arter. I naturreservatet Låssbäcken har bäcken sina egna naturvärden men bidrar även till ett levande landskap genom vattnets flöde och rasen i ravinen.

Frodig skog full av liv

Marken i Låssbäcken är näringsrik och tillgången på vatten är god. Därför växer sig träden snabbt grova och höga. Den här sortens naturskogar är väldigt ovanliga eftersom de ofta är mycket eftertraktade inom skogsbruket. Den frodiga gamla skogen i Låssbäcken i kombination med ravinen och bäckmiljön skapar stor biologisk mångfald. Spännande och sällsynta arter som du kan uppleva i området är till exempel harticka, gammelgranskål, violettgrå tagellav, järpe, tretåig hackspett och talltita.

Besöka området

Det finns ingen skyltad parkering men det går att stå på båda sidor intill väg nr 555, Långnäsvägen, i direkt anslutning till reservatets nordvästra hörn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld med medhavd ved eller löst liggande grenar och kvistar. Det är inte tillåtet att anlägga eldstad i form av stenring.
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 2022

Storlek: 0,17 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger på västra sidan av Piteälven, ca 2 mil nordväst om Piteå samhälle. Långträskvägen passerar reservatets västra gräns.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss