Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Paskatieva

En människa som går i en gles barrskog med ett förkolnat dött träd i förgrunden.

Paskatieva. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Här finns skogar med olika karaktär, från kraftigt brandpåverkad tallskog till örtrik granskog. Det gör området viktigt för många hotade arter.

Paskatieva är en liten naturskog med många av urskogens växt- och djurarter. Här finns tallskog, örtrik granskog, frodig kärrmark med gran, björk och gråal men också myrar och småbäckar. På sandmark i de norra delarna står en 250-årig tallskog med tallar som har sår efter minst två bränder. I tallskogen finns det gott om döda träd som ligger på marken.

Sällsynta skalbaggar

I Paskatieva finns en mycket rik insektsfauna och ett flertal rödlistade skalbaggsarter har hittats i området. Exempel på dessa är bred barksvartbagge och skrovlig flatbagge som bor i gammal död tallved samt linjerad plattstumpbagge och tallbarksvartbagge som föredrar nyligen död tallved.

På många stående döda träd i reservatet kan du även se de måsvingeformade gnagspåren efter den mindre märgborren. Den djupsvarta brunbaggen som lever på svampangripen lövträdsved förekommer också i reservatet och här finns även den enda kända svenska förekomsten av svart stubblomfluga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att:

  • elda
  • skräpa ner
  • skada växt- och djurliv.

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 1997, reviderad 2013

Storlek: 0,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 10 kilometer väster om Jockfall. Det går en skogsbilväg genom södra delen av reservatet och den nås exempelvis från vägen som går mellan Vallsjärv och Ängesån.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss