Om Länsstyrelsen i Norrbottens län

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Vi arbetar på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett – myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet.

Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Länsstyrelsen i Norrbotten har cirka 280 medarbetare och chef för myndigheten från den 1 februari 2021 är landshövding Lotta Finstorp.

Tillsammans för Norrbottens bästa

Vår vision är tillsammans för Norrbottens bästa. Det bästa för Norrbotten är en hållbar utveckling. Genom att använda vår samlade kunskap gör vi just det – arbetar för Norrbottens bästa. Det gör vi tillsammans internt, och i dialog och samverkan med länets invånare, kommuner, företag, andra myndigheter och organisationer.

För att nå visionen har vi följande mål:

 • Vi har invånarnas och regeringens förtroende.
 • Vi är en samlande kraft i länet.
 • Vi är en attraktiv arbetsplats.

Värdegrund

Vi arbetar enligt den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den innebär att utveckla och upprätthålla en god förvaltningskultur präglad av demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Helhetssyn

Vårt arbete genomsyras av medvetenhet och förståelse för att många olika intressen ska beaktas. För att nå hållbar utveckling krävs dialog och samverkan, en vilja till förändring, och ibland också kompromisser när avvägningar måste göras.

Samlande kraft

Tillsammans med länets olika aktörer driver vi och samordnar frågor som främjar länets utveckling. Vi ansvarar för ett 100-tal olika partnerskap, delegationer och nätverk som alla är viktiga plattformar för utvecklingen av ett hållbart Norrbotten.

 • Landshövding: Lotta Finstorp
 • Residensstad: Luleå
 • Antal anställda: cirka 300
  - varav 60 % kvinnor och 40 % män
 • Medelålder: 45 år
 • Personalomsättning:
  - cirka 16 % nyanställningar
  - cirka 7 % avgångar
 • Budgetomslutning: cirka 325 miljoner kronor
 • Antal beslutade ärenden 2019: cirka 21 000

Så är vi organiserade

Länsstyrelsen är organiserad i länsledning, 4 avdelningar, 20 enheter, länsledningens stab samt internrevisor. Länsstyrelsens ledningsgrupp består av landshövding, länsråd, avdelningschefer och kommunikationschef. Länsstyrelsen lyder under Finansdepartementet.

Kontakta oss

Organisationsschema 2024 Powerpoint, 134.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss