Alajaure

 

Älg

Älg. Foto: Gert Olsson/Johnér

Alajaure är ett svårtillgängligt och värdefullt naturområde på gränsen mellan skog och fjäll. Området har ett rikt fågelliv. Det beror dels på områdets orördhet, dels på att här finns både fjäll- och skogsarter.

Växtligheten varierar från gammelskog med tall och gran i öster, till ren fjällbjörkskog i nordväst. Även floran och geologin i området är varierande. På de tundraliknande myrmarkerna blåser snötäcket lätt bort och det bildas permafrost – ständig tjäle – i jorden. Där kan man se bruna kullar av frusen torv, så kallade palsar, sticka upp ur marken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark på markerade leder
  • fiska i enlighet med gällande lagar.

Under vintern får man göra upp eld var man vill, men på sommaren är det bara tillåtet nära vatten. Viss begränsning finns för jakten i området, se reservatsbeslutet för detaljer.

  • Skoterleder
  • Skoterleder i Alajaure naturreservat får enligt föreskrifterna i beslutet trafikeras årligen från och med att marken väl snötäckt och det inte finns någon risk att skada marken till och med den 15 april om snöförhållandena är tillräckligt bra. Tänk även på att din skoterkörning inte ska störa rennäringen eller det vilda djurlivet. Information om tillfälliga skoterförbudsområden som beslutas av kommunen finns hos respektive kommun.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Kommun: Kiruna

Bildat år: 1980

Storlek: 170 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 20 kilometer norr om Kiruna vid östra sidan av sjön Torneträsk. Det finns inga vägar nära naturreservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss