Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Norppujoki

Vattendrag med skog runt omkring

Norppujoki. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Norppujoki är ett varierande naturområde. Här finns både gammelskogar och myrar där många växter och djur trivs. I mitten av reservatet rinner bäcken Norppujoki genom området från norr till söder.

Skogen i Norppujoki är en granskog med ett stort inslag av olika lövträd som björk, sälg och asp. Många av lövträden har grova dimensioner och en ålder på över 200 år. Ute på myrarna står granar som är minst lika gamla.  

Hela Norppujoki har påtagligt med död ved och bitvis ligger de fallna träden som plockepinn på marken. Döda, stående granar är också vanliga. Spår efter skogsbrand har hittats i ett fåtal träd och det finns en del kolade rotvältor, men det är troligtvis ungefär 200 år sedan det brann i berörda delar och det verkar inte ha brunnit så hårt.

Höga naturvärden

Sammantaget har Norppujoki mycket höga naturvärden med gott om arter som bara finns i äldre naturskog. Det är ett stort område som har låg påverkan av skogsbruk. Det finns många arter av vedsvampar och lavar som är undanträngda i det övrigt brukade landskapet och därmed ovanliga, som exempelvis rynkskinn och liten sotlav. Här finns gott om skogsfåglar. Den mindre vanliga tretåiga hackspetten påträffas också i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Pajala/Övertorneå

Bildat år: 2010

Storlek: 9,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Norppujoki ligger ungefär 2 mil väster om Svanstein, över gränsen mellan Övertorneå och Pajala kommuner. Från Svanstein går en väg västerut förbi Rantajärvi. Från Rantajärvi går en väg åt sydväst med två olika skogsbilvägar som når reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss