Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Renskinnskölen

Stenig brant med blandad skog

Renskinnskölen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Renskinnskölen är ett kalottberg i Råneälvens dalgång. Här finns gammelskog med gott om gamla grova aspar och björkar.

Tallen är det dominerande trädslaget i gammelskogen och här finns riktigt gamla exemplar av både tallar och granar med en ålder upp till 400 år. Skogarna är virkesrika och högproduktiva.  

Skogarna i naturreservatet är brandpräglade och spår av minst tre bränder kan ses på de äldsta tallarna. Brandhistoriken är varierande och i området förekommer både kraftigt brandpräglade tall- och lövbestånd och brandrefuger, alltså områden som sedan länge har undkommit brand, med urskogsartad granskog.

Det finns ett stort inslag av lövträd i barrskogarna, framförallt grov asp och björk. En mängd rödlistade arter har hittats i området. På asparna växer ofta arter som liten aspgelélav och stiftgelélav och på granlågorna hittar du ostticka, lappticka, rynkskinn och rosenticka. Även dofttickan, som växer på levande gamla sälgar, sprider sin väldoft i skogen på flera platser i Renskinnskölen. Flera arter hackspettar häckar i området och på marken finns arter som nattviol, ögonpyrola och liljekonvalj.

Den röda punkten visar informationsskyltens placering. Vägarna närmast naturreservatet kan vara i dåligt skick.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2004

Storlek: 1,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 20 kilometer norr om Boden. Skogsbilvägar mellan Sörbyn och Ljuså tar dig nästan ända fram till reservatet. En liten informationsskylt står i korsningen söder om Renskinnskölen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss