Paljaskero

Dött träd med spretiga grenar

Naturkonst i form av död ved i Paljaskero. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I det bergiga reservatet Paljaskero finns olika typer av skogar och från Mettäkero erbjuds du en fin vy.

Reservatet omfattar tre berg täckta av skog som ligger nästan på rad i nord-sydlig riktning samt mellanliggande svacka, där en skogsbilväg skär genom reservatet. De tre bergen sticker upp cirka 300 meter över havet och de är från norr till söder Rovakankero, Paljaskero och Mettäkero. Tar du en tur upp på toppen av Mettäkero, det sydligaste berget, har du en fin utsikt över skogarna, myrmarker och Paljaskero.

Området omfattar också en del av sjön Rovakkajärvi i vilken berget Rovakankero skjuter ut som en stor, brant udde. Det finns flera olika naturtyper i området med allt från sumpskogar till fina hällmarkstallskogar där det växer fjälltaggsvampar.

Skogarna är urskogsartade med gott om döda och döende träd i olika former. De är tydligt påverkad av brand och skogarna har föryngrats efter en större skogsbrand som utbröt någon gång under andra halvan av 1800-talet. På grund av brand och inget skogsbruk finns det gott om äldre lövträd, speciellt asp men även sälg och björk är vanligt. Här och var finns områden med avsevärt äldre skog som helt eller delvis undkommit den senaste branden. Gran är det vanligaste trädslaget i dessa skyddade platser och de gamla granarnas ålder ligger kring 200-300 år.

På Mettäkero växer det ostticka på gamla grova granar som har dött och fallit ner. Denna svamp har en säregen doft av ost, lukten mattas dock av ju äldre den blir.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp en mindre eld
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Kommun: Övertorneå  

Bildat år: 2011, utökat 2018

Storlek: 4,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Paljaskero är beläget cirka 17 kilometer nordväst om Svanstein i norra delen av Övertorneå och cirka 8 kilometer nordväst om Rantajärvi. Reservatet ligger cirka 1,5 kilometer väster om byn Mettäjärvi, en mindre väg leder ända in i reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss