Svartberget

Barrskog med lavhängda granar och en liten stig.

Svartberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

Uppe på bergets topp bland vindpinade träd ligger hällarna blottade och dramatiskt sönderspruckna. På väg upp mot toppen kan du möta några av gammelskogens fåglar. Från informationsskylten vid vägen finns en stig till toppen av berget.

I området ingår tre bergstoppar med mellanliggande sänkor samt mer eller mindre branta yttre sidor. Vid massivets fot i den norra delen ingår en större myr.

Granskog är den vanligaste skogen i reservatet med varierande inslag av björk, sälg och tall. Ekbräken täcker marken i stora stycken, gamla sälgar med den intensivt gröna lunglaven är vanliga och i vissa partier ligger en stor mängd döda granar vilket ger området en fin urskogsprägel. Bitvis blir det sumpigare marker och det syns genom att vitmossa och skogsfräken tar över, arter som tål att det blir blötare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Det är heller inte tillåtet att köra snöskoter i reservatet förutom allra längst i norr.

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 1997, 2009

Storlek: 8,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 13 kilometer nordost om Lansjärv. Vägen mellan Ängesån och Vallsjärv går genom norra delen av reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss