Vuojatnjarka

Död ved i gammelskog.

Omkullblåsta träd finns det gott om i Vuojatnjarka. Foto: Camilla Carlsson/Länsstyrelsen Norrbotten

I Vuojatnjarka, söder om sjön Karats, vandrar du i väglöst land. Här är skogen i princip orörd av människan. Från lågfjället Roahteks kala krön får du en fantastisk utsikt över Karats och det omgivande landskapet.

Brand och storm – skogens sätt att börja om

Torra somrar kan blixtnedslag eller mänsklig oförsiktighet lätt få skogen att fatta eld. Brandens intensitet beror bland annat på hur mycket brännbart material det finns på marken. Kombinationen av mycket brännbart material och en riktigt torr och varm sommar kan ge bränder där de flesta träd dör. Samtidigt som den är en katastrofal händelse, frigör en skogsbrand näring och ger utrymme för nya träd att etablera sig. Här i Vuojatnjarka brann det kraftigt i mitten av 1800‑talet. Några år senare drog dessutom en häftig storm in från fjällen i väst och blåste omkull de flesta av de branddödade furorna. Idag ligger de överväxta med mossa och lavar i riklig mängd och ger Vuojatnjarka en unik karaktär. Spåren av branden går fortfarande att se i form av förkolnad ved på döda träd och stubbar.

Urskogens arter

I gammal skog trivs många arter som idag är sällsynta i det brukade skogslandskapet. I Vuojatnjarka finns de typiska urskogslavarna dvärgbägarlav, knottrig blåslav och mörk blåslav. Här finns också de vednedbrytande svamparna doftticka, fläckporing och gäckporing. Den kräsna svampen gammelgranskål, som bara växer på barken på riktigt gamla granar, trivs också här. Detsamma gäller fåglar som hökuggla, tretåig hackspett och lavskrika, urskogens nyfiknaste fågel. Har du tur kommer den och sätter sig i ett närliggande träd när du tar en paus. En fantastisk naturupplevelse.

Utsikt över en sjö och skogsmark

Utsikt över Karats. Foto: Camilla Carlsson/Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2019

Storlek: 1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Vuojatnjarka ligger i väglöst land. Lättaste sättet att ta sig hit är via en cirka 2 kilometer lång promenad från byn Larsbo, cirka 50 kilometer väster om Jokkmokk. Reservatet passar utmärkt att besöka året runt och kan med fördel kombineras med ett besök i det intilliggande jättelika naturreservatet Pärlälvens fjällurskog.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss