Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nuortajegge

Frodig björkskog

Nuortajegge. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Nuortajegge är ett varierat område med en mosaik av myrmark, brandpräglad skog och urskogsartad skog. Reservatet har en värdefull blandning av gamla och unga naturskogar.

Östra delen av området består av myren Nuortajegge, som går fram till den outbyggda Råneälven. Ute på myren finns holmar med gammal, urskogsartad barrblandskog och granskog. Många tallar och granar är mellan 200 och 300 år gamla och här finns gott om död ved i form av både stående torrträd och liggande träd, så kallade lågor.  

I reservatets sydöstra hörn finns ett område som brann 1933, det sista stora brandåret i Norrbottens län. Här växer tallar och vårtbjörkar så tätt att det på vissa ställen är svårt att ta sig fram. De centrala delarna av reservatet, Svartbergets och Huornatsbergets sluttningar, har också blivit utsatta för branden och många gamla tallar visar spår efter den i form av överväxta skador eller svedd bark. Sådana yngre, välbevarade brännor från 1900‑talet är ovanliga och värdefulla komplement till äldre brandpåverkade skogar.

I Nuortajegge trivs många ovanliga arter, exempelvis har ett fynd gjorts av den mycket ovanliga tickan kritporing. Här finns också spår av tretåig hackspett och spillkråka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Gällivare/Jokkmokk

Bildat år: 2009

Storlek: 4,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Nuortajegge ligger vid Råneälven, cirka 20 kilometer öster om Vuollerim på gränsen mellan Gällivare och Jokkmokks kommuner. Från Murjek går en väg åt sydöst med en avtagsväg norr om Mörtberg som leder fram till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss