Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Blyberget

Bilden visar örtrika bäckdråg med ormbunkar från reservatets östra del.

I reservatets västra delar finns örtrika bäckdråg med ormbunkar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Blybergets naturreservat är ett variationsrikt område med allt från torra magra hällmarkstallskogar och klapperstensfält till fuktiga frodiga lövrika sumpskogar.

Högt berg

Blyberget är med sina knappt 180 meter ett av de högsta bergen i området. Som besökare når man enklast reservatet från skogsbilvägen på reservatets västra sida. Härifrån når reservatet hela vägen ner till vägen och det finns möjlighet att parkera. På väg upp på berget går du genom en mäktig barrblandskog med gott om högvuxna och mycket grova tallar och granar.

Flera av de gamla granarna håller på att dö och på de grova fallna stammarna finner man sällsynta och hotade arter. Högre upp är marken magrare och här får skogen karaktären av en urskogsartad barrblandskog med gott om död ved.

Urskogsartad barrblandskog med gott om död ved

Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2023

Storlek: ca 200 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Blyberget ligger i södra delen av Bodens kommun mellan Unbyn och Mockträsk. Blyberget nås lättast via väg från Unbyn. Sväng västerut på vägen mot Sundudden och ta av norrut efter ca fyra kilometer. Det finns ingen iordningställd parkeringsplats men vid vägen som går väster om reservatet finns plats där man kan parkera bilen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss