Harrejaureliden

Utsikt från berg över skogsmark och sjöar

Utsikt från Harrejaureliden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Harrejaureliden består av ett stort, urskogsbeklätt bergskomplex. Det största och högsta berget, Harrejaureliden, reser sig 645 meter över havet. Berget ligger mitt i området och stupar brant 200 höjdmeter mot söder. Härifrån är det en storslagen utsikt.

I de sydvästra delarna av området rinner två bäckar samman och bildar den större Harrejaurebäcken. Likaså i reservatets nordöstra del finns två bäckar som rinner på ömse sidor om Mittberget. Fortsätter du söderut gränsar området till det stora naturreservatet Reivo.  

Nästan all skog i området är opåverkad av skogsbruk. Stora delar av skogen är så kallade brännor det vill säga de har vuxit upp efter en brand. De flesta av brännorna uppkom för cirka 130-140 år sen och består av frodvuxna tallar och granar tillsammans med mycket lövträd. På bergens nordsluttningar finns i stället gammal granskog. Här finns gott om död ved som är så viktigt för många urskogslevande arter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2009

Storlek: 9,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 10 kilometer sydväst om Moskosel. Följ väg 45 som leder mellan Moskosel och Arvidsjaur. Sväng av mot Tjappsåive, nordväst om byn finns skogsbilvägar som leder till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss