Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Laxforsberget

Det natursköna Laxforsberget är ett fantastiskt urskogsområde som bjuder besökaren på en vandring bland gammeltallar och lövskogar.

Det finns en vandringsled som börjar i Jokkfall (nära anläggningen Jokkfall Turism och Konferens) och slingrar sig upp till toppen av Laxforsberget. Det går även att ansluta till stigen närmare reservatet, via skogsbilvägar sydväst om Jokkfall, men vägarna är i dåligt skick (2020). Stigen är smal och delvis brant och stenig. Den som bestiger berget belönas med en storslagen utsikt över berg, dalar och vatten. I reservatet höjer sig nämligen de två bergen Laxforsberget och Furuberget över Kalix älvdal och båda är närmare 400 meter höga. En äldre raststuga finns uppe på Laxforsberget.

Geologi

Området har en intressant geologisk historia genom att det tros ha klarat sig från istidens glaciärtäcke och dess nedslipningar. Istället finns det geologiska formationer kvar som du kan se spår av på bergen och dess häll- och blockmarker.

Skogen

På den steniga marken växer en urskogslik tallskog med knotiga och gamla träd som har utstått flera skogsbränder. Det finns rikligt med döda träd, både torra tallar som står kvar på sin post och träd som fallit, så kallade lågor. Där hällmarkerna tar slut växer det granar och lövträd.

Ovanlig art

Laxforsberget är en viktig plats för många hotade arter. Här kan den frodiga, grönskimrande lunglaven ses på gamla sälgar. Du kan också hitta rosentickan, som främst finns i de numera sällsynta skogarna där det fortfarande finns gott om grov, död granved. Det som dock är värt extra mycket att titta efter är den mycket ovanliga finnrosen som finns på väldigt få platser i Sverige. Tänk på att den är fridlyst och får därför inte plockas eller på något annat sätt skadas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp en mindre eld
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 2011

Storlek: 8,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Det finns en raststuga i området.

Hitta hit

 Laxforsberget ligger 30 kilometer nordväst om Överkalix. Reservatet kan nås från flera håll. Ungefär 25 kilometer norr om Överkalix vid Kalixälven ligger Näsberget, varifrån det går in en väg åt väster som svänger av norrut och når Furubergets östra spets.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss