Palkijaur

Bild på gamla tallar med sjö i bakgrunden.

Vy över den allra sydligaste sjön i reservatet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Per-Anders Jonsson

Palkijaur är ett mindre naturreservat som består av ett flackt område med mindre sjöar som kantas av riktig gammelskog. Hela vägen runt den lilla sjön Gáddejávre finns det gott om gamla knotiga träd som är omkring 300 år gamla. Här och var står också vresiga, tjockbarkiga tallar som grodde för ungefär ett halvt millenium sedan, ungefär samtida som regalskeppet Vasa sjönk. Flera sällsynta och hotade arter bor i Palkijaurs skogar. Reservatet ligger lättillgängligt precis intill allmän väg. Här är naturen vacker året om men lättast är det att besöka reservatet under barmarkssäsongen. Välkommen ut och upptäck.

Här finns det plats för olikheter

I den olikartade naturskogen i reservatet finns många olika livsmiljöer och nischer. Det skapar vilket skapar förutsättningar för många olika arter att överleva i Palkijaur. På trädens grenar hänger här och var långa tåtar av garnlav, en gulgrå lav som för tankarna till ett trassligt skägg. Här flyger även den tretåiga hackspetten bland trädens stammar. Den lämnar synliga spår på träden när den försöker hacka fram insekter som lever under barken på de knotiga träden. Nedbrytande svampar tar vara på näringen i de rötade, fallna granarna. För de hotade svamparna harticka och stjärntagging utgör de gamla lågorna ett rejält skrovmål.

Hackspår i gran av tretåig hackspett

Hackspår i gran av tretåig hackspett. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

På strövtåg

De små sjöarna utmärker verkligen Palkijaur och dess natur. Här kan du som besökare blicka ut över sjö och skog och känna lugnet. För att ströva runt sjöarna bland de gamla, knotiga träden behöver du inte vara någon atlet. Och för dig som vill ha vägnära natur så är det här området ett bra alternativ. Här ligger den gamla skogen nära. Bara ett stenkast från vägen och du kliver in i gammelskogens värld. Det är snudd på omöjligt att inte imponeras av de 500-åriga träden här som överlevt väder, vind och brand.

Bild av gamla tallar

Skogen runt sjön Gáddejávre är riktig gammelskog. Många tallar i reservatet har hunnit utveckla riktigt grov bark, så kallad pansarbark. Den fungerar som ett försvar mot exempelvis bränder. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Per-Anders Jonsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2019

Storlek: 0,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 18 kilometer norr om Voullerim. Det går att nå via vägen som viker av i nordvästlig riktning strax norr om Murjek. Fortsätt cirka 12 kilometer längs vägen och du når reservatets östra sida.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss