Plötslig ishalka i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Storberget-Renberget

Gammal barrskog med död ved

Storberget-Renberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Storberget-Renberget är ett omväxlande område med både björkrika lövbrännor och urskogsartad granskog som har stor betydelse för den biologiska mångfalden. 

Reservatet består av Storberget och Renberget med sina tre grandominerade toppar i sydost samt ett fuktigt barrskogsområde med två myrar, Missenmyran och Flarkmyran, i nordväst.  

Skogen i bergens sluttningar består av lövbrännor, i det här fallet björkrika bestånd som kommit upp efter att nästan hela bergsområdet brann under 1820-talet. Eftersom det var så länge sen det brann har mycket gran hunnit växa in bland lövträden och håller på att ta över dominansen. Elden nådde aldrig upp på bergstopparna, så här är skogen en gles granskog som är präglad av höjdläget och innehåller rikligt med torrträd, snöbrott och äldre liggande granved.

I sydväst finns en mosaik av skog och myr. I sluttningen ner mot myrområdet finns rikligt med död granved som ligger som ett plockepinn på marken. Det finns ett stort antal ovanliga arter i reservatet. Som exempel kan nämnas vedlevande svampar som rynkskinn och den speciellt doftande osttickan, och lavar som liten sotlav och den vackert gröna lunglaven.


Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2009

Storlek: 3,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Storberget-Renberget ligger strax norr om Laukersjön och Vuotnersjön, cirka 4 kilometer nordväst om byn Lauker i Arvidsjaurs kommun. Vid byn Vuotner, som ligger längs med väg 94 öster om Arvidsjaur, går en väg norrut som går igenom reservatet.Vägen till reservatet är bommad under förfallstid. Den är rustad fram till reservatsgränsen men inne i reservatet är den i dåligt skick. Det finns en ficka där du kan stanna/vända vid reservatsgränsen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss