Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Blåsberget

Tretåig hackspett sitter på en tallstam.

Tretåig hackspett trivs i naturreservatet. Foto: Camilla Carlsson

Vid den stora sjön Uddjaure hittar du naturreservatet Blåsberget. Det består av de tre skogsklädda bergen Norra Blåsberget, Södra Blåsberget och Svartberget. I skogarna mellan bergen finns det små våtmarker och en sjö, vars stränder inbjuder till en fikapaus. Vid ett besök på sommaren sjuder skogen av liv, medan en vintertur mellan de snöklädda gammelgranarna kan vara trolskt tyst och fridfull.

Granskog

Skogen i reservatet domineras av gamla granar, många upp emot 300 år gamla. Här och var står gamla knotiga björkar och sälgar och grova aspar med prasslande löv. Många av lövträden har förmodligen grott efter den senaste skogsbranden här i området men det var länge sedan, uppskattningsvis 200-300 år sedan. Spritt i reservatet kan du se gamla tallstubbar med kolrester från samma brand. Tallens torra ved impregnerad med tjära tar lång tid att bryta ner!

Här och var står också urgamla tallar med sina karakteristiskt vridna grenar kvar i granskogen, och i torrare och stenigare delar är det tallen som trivs bäst. Längt ner i sluttningarna och runt bäckarna är marken näringsrik. Det syns både på de högresta, grova granarna och att marken här täcks av örter istället för blåbärsris.

Urskogens invånare

Människor har länge använt skogen för sin överlevnad, både som byggnadsmaterial och för att få ved. För lite drygt hundra år sedan höggs också många av de största och finaste tallarna ner för att bli timmer. Skogsbruket på den här tiden skedde med hjälp av yxa, häst och släde, ett hårt jobb! Därför saknas ofta riktigt urgamla tallar i dagens skogslandskap. Trots detta trivs många av urskogens känsligaste invånare i Blåsberget. Många svampar och lavar som inte klarar stora störningar i skogen finns här. Två av dessa arter är den rosaskimrande rosentickan som bryter ner döda granar, och lunglaven som växer på gamla sälgar och blir alldeles klargrön när den blir blöt.

Tretåig hackspett är en annan urskogsinvånare som trivs i området och har lämnat sina karakteristiska hackmärken på många träd. Den lever av insekter som den hackar fram under barken på nyligen döda träd. Gammal skog där naturliga processer får chans att fortgå är livsviktigt för många hotade djur, växter och svampar och Blåsberget är en sådan plats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, använd löst liggande kvistar och grenar och anlägg ingen eldstad
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar .

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv.

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2018

Storlek: 6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 13 kilometer väster om Mellanström i sydligaste delen av Arjeplogs kommun. Inga vägar går in i området. Ett renstängsel skärmar av en sämre skogsbilväg söderifrån.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss