Storspikberget

Skogsklätt berg

Storspikberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I Storspikberget möter vi ett dramatiskt landskap, format av istidens isar och isälvar för 9000 år sedan. Granskog och tallhed med gamla träd har en flora med många urskogsarter. Genom reservatet rinner Görjeån, som en mil längre ned förenas med Luleälven. Från toppen har du fin utsikt.

Stor-Spikbergets topp ligger 278 meter över havet. Det är ett flyggberg med brant stup mot dalgången, och nedrasade frostsprängda stenblock inunder. Från toppen har man en storslagen utsikt över älvdalen.  

Den tallbevuxna platån längs ån är ett gammalt isälvsdelta. I deltaplatån har Görjeån skurit sig ned som en ravin, ringlande sig fram i talrika meanderbågar. När vattnet gräver sig djupare bildas nipor, branta strandbrinkar som ständigt rasar och förändras.

På de torrare hedmarkerna finns gammal tallskog. Granskogen trivs bättre på bottnen av dödisgroparna, i bergets sluttningar och på fuktigare marker nära ån. Skogen är en naturskog med stora urskogskvaliteter.

Tofsmesen är en av de många hålhäckande fågelarter, som här i skogen drar nytta av gamla hackspetthål. I området har man hittat ett 30-tal rödlistade naturskogsarter. I Grytan, en djup dödisgrop med gammal granskog finns en av landets rikaste förekomster av trådbrosklav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2003

Storlek: 1,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 15 kilometer söder om Vuollerim. Skogsbilvägar sydöst om Kåikul leder fram till reservatet. En stig finns in i reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss