Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nilasjåkk

Stolpboda i naturreservatet

Nilasjåkk är ett tallskogsreservat med riktigt gammal och imponerande grov skog, med många ovanliga arter och ståtliga träd. I reservatet finns också ett värdefullt kulturarv i form av en samisk kåta och en rengärda.

 

Det går en bilväg genom reservatet. I västra delen av området, invid avtagsvägen, står Nilaskåtan.

Största delen av Nilasjåkk består av en grovvuxen och varierande urskog. Stora tallar med platta kronor sätter sin prägel på området. En hög andel av tallarna är mycket gamla, de äldsta är upp till 700 år. Grov död ved finns i rikliga mängder. Många av de äldre träden har tydliga spår efter skogsbrand, men det kan vara så länge som 350 år sedan det brann senast. De delar av skogen som ligger högt, nära toppen av berget, växer glest och ger en parkliknande känsla. Här finns gott om så kallade silverfuror, det vill säga stående, döda tallar som sedan länge tappat barken och blivit nötta och blekta i träet. På marken mellan de stora träden växer en platt matta av lavar och ris.

I tallskogens sydvästra hörn står en samisk kåta, Nilaskåtan, som renoverades 1996. Nilasvallen har troligen varit i bruk från 1700-talets mitt och under 1800-talet, av renägaren Nils (Nilas) Bengtsson. Forskning har bedrivits i reservatet. En skogshistorisk undersökning visar att skogen ser annorlunda ut i närheten av kåtan jämfört med övriga delar.  

Nilasjåkk hyser flera arter som vittnar om dess fina naturkvalitéer. Bland annat finns knottrig blåslav på många träd. På liggande, död granved växer vedsvampar som exempelvis rosenticka, ullticka och blodticka, vilket är ett tecken på att det funnits en god tillgång på död ved under lång tid. I hela reservatet finns chans att hitta spår efter tretåig hackspett och spillkråka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen! Var aktsam om de samiska byggnader och anläggningar som finns i området. Kåtan får användas, men var noggrann med att släcka elden efter dig!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1997, utvidgat 2009

Storlek: 1,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Nilasjåkk ligger i Arvidsjaurs kommun, cirka 20 kilometer nordväst om Moskosel. Från inlandsvägen vid Moskosel åker man 2 mil västerut mot Suddesjaur och sedan 1,5 mil norrut på småvägar. Bilväg går genom reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss