Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gássabåtkkå

Människa i gammelskog med död ved

Gássabåtkkå. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

När du färdas genom Gássabåtkkå får du uppleva genuin gammelskog och närkontakt med flerhundraåriga tallar och granar. Gássabåtkkå, liksom andra skogsreservat i Norrbotten är alltid fina i sin höstskrud då du också kan leta svamp eller plocka bär. I området är det obanad terräng som gäller eftersom det inte finns några markerade leder.

Gássabåtkkå ligger i Arjeplogs kommuns sydöstra delar och bara en dryg mil norr om samhället. Området ligger vägnära och är därför ganska lättillgängligt. Med sina blygsamma 0,5 kvadratkilometrar är reservatet ett av Norrbottens minsta men rymmer fin natur och flera sällsynta arter. Skogen i reservatet är gles och lättvandrad. Visst får besökaren på sina ställen runda eller hoppa över en och annan nedfallen trädstam men då ska du glädjas åt de arter som finner mat, skydd och husrum här.

En kamp på liv och död

Trots att du kanske inte ser det så pågår det små strider här och där i våra skogar. Träd är ett hett villebråd för både svampar och insekter och får kämpa för sin överlevnad. Hartickan är en parasitsvamp som vill åt trädets näring. Genom att bryta ner cellulosa och lignin bildar den röta som sedan dödar trädet. Trädet går av och faller till marken och blir det vi kallar en låga.

Att trädet förlorar kampen mot svampen är livets kretslopp och trädet är efter sin död oumbärligt för många arter som är direkt beroende av döda, rötade träd för att överleva. Både ostticka och doftskinn är exempel på svampar som trivs i gammelskogen på lågor av gran som rötats av just hartickan. De arbetar som nedbrytare och hjälper till att sluta skogens kretslopp.

Krama en 500-åring

Kanske är du helt enkelt ute efter att vandra i fin natur? Varför inte leta efter de äldsta och grövsta träden i reservatet? Någonstans i reservatet finns en tall med vacker, silvergrå pansarbark som tallar får när de blir riktigt gamla. Den var troligen en liten planta på 1500-talet och har överlevt både bränder och timmermän. Tittar du upp i trädets krona ser du också på trädgrenarna att de är mycket grova. Det är också ett tecken på att trädet är gammalt.

En hackspett i farten

Det kan också hända att du stöter på en gran med små hål på långa rader runt stammen. Även om du inte får se den tretåiga hackspetten eller höra dess trummande visar hålen att det är just den som har varit framme och hackat.

Ovanlig lunchdejt

Gammelskogens kanske socialaste djur förutom myggan är lavskrikan. Den brukar man få se när det blivit dags för fikapaus. Då kommer den ibland flygande för att sätta sig på en gren i ett närbeläget träd och kika. Kanske närmar den sig för att få sig en liten munsbit. Lavskrikor äter ibland ur handen så ta med en extra smörgås att bjuda på!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2016

Storlek: cirka 0,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: I området saknas stigar, eldstäder och andra anordningar för rörligt friluftsliv.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 13 kilometer nordost om Arjeplog och lämpligaste vägen till reservatet från allmän väg är västerifrån, via Revi.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss