Vännijänkkä

Käppkrokmossa

Käppkrokmossa i Vännijänkkä. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet är ett vidsträckt myrområde med ett rikt fågelliv där flera arter vadare häckar tillsammans med sångsvanar, sädgäss och änder. Myren har även nyttjats för myrslåtter i gamla tider.

Vännijänkkä naturreservat är ett vidsträckt myrområde med en mosaik av olika myrtyper, fastmarksholmar, sumpskogar och vattendrag.

Unikt för Sverige

Flera myrar i området är rikkärr där vi hittar orkidéer och andra kalkälskande arter som den vackra gula myrbräckan, lappnycklar, käppkrokmossa och finnmyrten. Rikkärren i det stora våtmarkslandskapet i den här delen av Norrbotten är unika för hela landet. Variationen med stora flarkar och flarkgölar skapar intressanta miljöer även för fågellivet.

Den rostbruna järnockran

Flera källor rinner fram på myren och bildar rostbrun järn-ockra, en järnhydroxid, som är resultatet av järnbakteriers arbete. Under stenåldern användes järnockra som magisk färg i gravar. I järnockrakällorna trivs bland annat käppkrokmossan. Inom reservatet finns ett stort antal andra mossarter. Många av dem är karaktärsarter för kalkrika myrar.

Fågelmyr och kulturmark

Vännijänkkä är en rik fågelmyr, där flera arter vadare häckar. I myrgölar trivs sångsvanar, sädgäss och änder. Myren har nyttjats för myrslåtter i gamla tider. Hässjestänger, lador och spår av gamla diken syns ännu i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar 

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen! 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2003

Storlek: 9,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Övrigt: Hässjestänger, lador och spår av gamla diken syns ännu i reservatet efter böndernas myrslåtter.

Hitta hit

Vännijänkkä ligger i Pajala kommun, cirka 10 kilometer norr om Pajala längs väg 99.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss